Verstoven Verleden: Archeologie van de Atlantikwall

In 2017 en 2018 nam ik deel aan het project Verstoven Verleden. Het betrof een reizende tentoonstelling met tientallen uitzonderlijke bodemvondsten uit de Tweede Wereldoorlog, gedaan langs de Zuid-Hollandse kust. De Duitse bezetter had hier een enorme kustverdedigingslinie aangelegd: de Atlantikwall. De tentoonstelling was gratis te bezoeken in enkele unieke en bijzondere bunkers, gangenstelsels enContinue reading “Verstoven Verleden: Archeologie van de Atlantikwall”

Serie verhalen over oogvondsten

Ook buiten kantooruren krijg ik vaak te maken met sporen uit de Tweede Wereldoorlog. In het landschap zijn nog tal van overblijfselen zichtbaar, vaak onbekend bij het grote publiek. Ook komen zowel bewust als onbewust objecten uit deze periode bovengronds te liggen door gegraaf in de grond. In veel gevallen blijven ze op het maaiveldContinue reading “Serie verhalen over oogvondsten”

Oogvondsten met een verhaal. Deel 2: Opgegraven en achtergelaten

M. Reinders, maart 2018.   Zoals ik in deel 1 van dit artikel beschreef, trek ik er soms op uit om restanten uit de oorlog in mijn eigen regio op te sporen. Voor dit spoorzoeken gebruik ik digitale hulpmiddelen zoals reliëfkaarten. De vondsten zijn een bijvangst die ik zonder een metaaldetector vind. Al mijn vondstenContinue reading “Oogvondsten met een verhaal. Deel 2: Opgegraven en achtergelaten”

Oogvondsten met een verhaal. Deel 1: Spoorzoeken

M. Reinders, maart 2018.   Ook buiten kantooruren krijg ik vaak te maken met sporen uit de Tweede Wereldoorlog. In het landschap zijn nog tal van overblijfselen zichtbaar, vaak onbekend bij het grote publiek. Ook komen zowel bewust als onbewust objecten uit deze periode bovengronds te liggen door gegraaf in de grond. In veel gevallenContinue reading “Oogvondsten met een verhaal. Deel 1: Spoorzoeken”

Rondleiding langs de Panther-Stellung in Arnhem

In het kader van het Erfgoedfestival ‘Over grenzen van Gelderland’ organiseert de Werkgroep WO2 van de AWN17 een rondleiding langs een stuk van de voormalige Panther-Stellung in Arnhem. Voor meer info klik hier. Gidsen tijdens deze wandeling zijn onderzoeker naar de Panther-Stellung Leo van Midden en ikzelf. Leo zal vanuit militair-historisch perspectief vertellen. Ik zalContinue reading “Rondleiding langs de Panther-Stellung in Arnhem”

Schuttersputten langs de Oorsprongbeek

Mijn nieuwste bijdrage voor de Werkgroep WO2 van de AWN17 is een onderzoek in opdracht van Geldersch Landschap & Kasteelen. Zij vroegen de Werkgroep om voor de landgoederen Oorsprong en Zilverberg tussen Oosterbeek en Doorwerth een inventarisatie van sporen uit de Tweede Wereldoorlog te maken. Dit gebied staat met name bekend om de Slag omContinue reading “Schuttersputten langs de Oorsprongbeek”

Artikel in Journal of Conflict Archaeology

Towards an archaeology and geography of Second World War German munitions storage sites in north-west Europe Het onderzoek naar sporen van Duitse logistiek tijdens de Tweede Wereldoorlog gaat nu ook over grenzen. David Passmore (University of Toronto) schreef al eerder diverse artikelen over de archeologie van logistieke depots (munitie, brandstof, enz.) zoals die in NormandiëContinue reading “Artikel in Journal of Conflict Archaeology”

Rijksmonumenten in Lent: de rivierkazematten

Zojuist verschenen in een eerste versie is een boek van Leo van Midden, wiens werk ik ken vanuit de stichting Menno van Coehoorn en als medelid van de Werkgroep WO2 van de AWN17. Hij schrijft over de drie Nederlandse vooroorlogse kazematten die aan de noordzijde van de Waal bij Nijmegen liggen. Downloadlink naar het rapportContinue reading “Rijksmonumenten in Lent: de rivierkazematten”

Nieuwe mensen op oud land: archeologie van de Tweede Wereldoorlog te Eindhoven

Vlak voor de jaarwisseling verscheen het ruim 160 pagina’s tellende werk Nieuwe mensen op oud land. Archeologie, geschiedenis en stedenbouw van Meerhoven (Eindhoven) onder redactie van stadsarcheoloog van Eindhoven Nico arts. Het boek vertelt het verhaal van Meerhoven. Voor de bouw van deze wijk, gestart in 1997, heeft er veel archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Reden genoeg voorContinue reading “Nieuwe mensen op oud land: archeologie van de Tweede Wereldoorlog te Eindhoven”

IKME 1.2 online

In 2015 hielp ik mee met de ontwikkeling van de IKME: Indicatieve Kaart Militair Erfgoed. Onlangs is hiervan versie 1.2 gelanceerd. Meer info: http://www.raap.nl/pages/RAAPnieuws_update1.2_IKME.html IKME is een landsdekkende archeologische verwachtingskaart voor militair erfgoed van RAAP Archeologisch Adviesbureau, waarop zowel ondergrondse als aan het maaiveld gelegen resten en gebouwd militair erfgoed staan aangegeven. Met deze kaart isContinue reading “IKME 1.2 online”