Themabijeenkomst: de archeologie en het landschap van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland

WO2GLD organiseert samen met Erfgoed Gelderland op dinsdag 23 oktober 2018 een themabijeenkomst over landschappelijke en archeologische sporen van de Tweede Wereldoorlog in Gelderland. Ik ben gevraagd om hier een korte presentatie te geven van mijn meest recente onderzoeken, waaronder de loopgraven bij Westervoort en het Luftwaffe-complex Teerose III. Het programma is veelzijdig en bestaat... Continue Reading →

Archeologische rubriek in Airborne Magazine

Vanaf heden verschijnt in het Airborne Magazine een rubriek van mijn hand over (archeologische) bodemvondsten die een relatie hebben met de Slag om Arnhem (september 1944) in de ruime betekenis. Dit zijn vondsten uit archeologisch onderzoek, een toevalsvondst of een object dat reeds decennia uit de grond is gegraven. De objecten die ik hier bespreek... Continue Reading →

Crop marks van Duitse loopgraven in de media

Afgelopen donderdag publiceerde ik het nieuws dat er door de droogte Duitse loopgraven van eind 1944 van de IJssel-Stellung zichtbaar zijn geworden. Afgelopen weekend belandde dit nieuws in een stroomversnelling. Inmiddels heb ik photoshoots gedaan en interviews gehouden met De Gelderlander, het Reformatorisch Dagblad en Omroep Gelderland over dit nieuws. Dronebeelden  Ook heb ik een... Continue Reading →

Droogte toont Duitse loopgraven bij Westervoort

Het is droog in Nederland. Zo droog dat in het landschap scherpe contrasten zichtbaar worden die archeologen crop marks noemen. Contrasten die duizenden jaren oude boerderijplattegronden of Romeinse villa's kunnen tonen. Doordat de omringende bodem een andere structuur heeft dan de in het verleden door mensen aangelegde sporen en omdat de vegetatie op deze bodems... Continue Reading →

Voorproefje op rapport Teerose III

In het voorjaar van 2017 kreeg ik het idee om onderzoek te doen naar het Luftwaffe-complex Teerose III: de vergeten 'zusterstelling' van de "Teerosen op de Veluwe" (bekend van de werken van W.H. Tiemens). Over Jägerleitstellungen Teerose I en II is al veel bekend en geschreven, maar Teerose III is altijd onderbelicht geweest. Die zomer... Continue Reading →

Archeologie van de Atlantikwall: opening van ‘Verstoven Verleden’

Verstoven Verleden Afgelopen vrijdag 18 mei 2018 was de opening van onze expositie 'Verstoven Verleden': archeologie van de Atlantikwall in Zuid-Holland. Deze unieke expositie toont voor het eerst in Nederland een verzameling van bodemvondsten uit privécollecties, de collecties van musea en afkomstig van archeologisch onderzoek. Deze objecten vormen een verborgen schat aan verhalen en geheimen.... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑