Teerose III

In de gemeente Rozendaal liggen de resten van Teerose III: een Duits complex waar radar- en radiopeilapparaten gelegen waren. Over de grotere stellingen Teerose I en  II is (met name door pionierswerk van W.H. Tiemens) erg veel bekend. Over de kleinere derde stelling veel minder. Op eigen initiatief en in samenwerking met terreinbeheerder Natuurmonumenten ga ik in de zomer van 2017 door middel van een archeologisch onderzoek proberen om meer over deze bijzondere locatie te weten te komen.

Het doel van dit onderzoek is om alle resterende sporen in het landschap die behoorden bij de stelling Teerose III in kaart te brengen en te waarderen. Op basis van een bureauonderzoek met bijbehorende luchtfoto-analyse wordt getracht om de diverse sporen zoveel mogelijk te interpreteren. Dit alles teneinde een beeld te geven van het dagelijks leven in de stelling zelf (micro- en mesoniveau), het functioneren ervan en de samenwerking met de andere stellingen en de inzet ten behoeve van de Duitse luchtverdediging (macroniveau).

Op deze pagina zal gedurende dit jaar meer verschijnen.

 

t3 spanhaak

 

2 thoughts on “Teerose III

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: