De Kochbunkers in de tuin van Museum Arnhem: het rapport

In 2014 verscheen het eerste bericht over de Kochbunkers van Museum Arnhem op deze blog. Na ruim twee jaar is er een waar rapport verschenen over de archeologische waarneming naar de Duitse stellingen uit de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog.

Afgelopen woensdagavond (11 januari 2017) werd dit rapport met een tweetal lezingen gepresenteerd.

  • Leo van Midden gaf een lezing over de Panther-Stellung: de Duitse verdedigingslinie uit het najaar van 1944 en de daarbij horende Kochbunkers, en
  • Ikzelf (Martijn Reinders) presenteerde de resultaten van de archeologische waarneming van de Kochbunkers in de tuin van Museum Arnhem.

vmidden-presentatie-kochbunker-jan2017

Leo van Midden startte zijn verhaal met het symbolische vraagteken dat met verf is gespoten op een van de bunkertjes in de Arnhemse stuwwal: wat zijn dit voor betonnen deksels? Dit is de vraag die hem circa 10 jaar terug bezig hield en startpunt van een onderzoek werd.

Aanleiding voor deze lezing was vooral het blootleggen van één van de twee Kochbunkers op de stuwwal bij het Museum Arnhem, waarbij heel verrassend een stengun in de bunker gevonden werd. Het rapport dat is geschreven over dit historisch en archeologisch onderzoek, is deze avond tevens gepresenteerd.

De avond was georganiseerd door de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN). Het onderzoek zelf was namelijk ook uitgevoerd onder de hoede van de Werkgroep WO2 (regio Arnhem) van de AWN.

De samenvatting van en uiteindelijk het gehele rapport zal zo spoedig mogelijk online gepubliceerd worden, zodat iedereen kan meekijken naar de resultaten van het eerste rapport van de Werkgroep WO2 van de AWN Afdeling 17.

One thought on “De Kochbunkers in de tuin van Museum Arnhem: het rapport

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: