‘Het natuurgebied rondom Nijmegen bezien als militair landschap’

Vorig jaar september werd nabij Nijmegen het symposium over Archeologie van de Tweede Wereldoorlog georganiseerd door de Werkgroep WO II van de Nijmeegse afdeling van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN). Hierbij werden diverse lezingen over uiteenlopende onderwerpen gegeven, met afsluitend een discussie over deze nog jonge tak van onderzoek.

Zojuist is hieruit het resultaat in publicatievorm verschenen: de artikelenbundel Het natuurgebied rondom Nijmegen bezien als militair landschap onder redactie van Leo ten Hag (Werkgroep WO II).

WOII Nijmegen

De publicatie bevat zowel de gegeven presentaties in artikelvorm (vijf stuks) als een uitwerking van de eerder genoemde discussie, getiteld: het belang van archeologie van de Tweede Wereldoorlog. Voor- en tegenargumenten worden afgewisseld. Tevens wordt een kritische noot geplaatst bij de wetenschappelijke bijdrage van archeologisch onderzoek naar deze periode in verhouding tot andere (bijvoorbeeld historische) bronnen.

In de bundel komt onder andere het onderzoek naar de strijd op de Duivelsberg (gemeente Nijmegen) in september 1944 aan bod. Een Duitstalige bijdrage wordt geleverd over de overblijfselen van Duitse verdedigingsstellingen in het Reichswald en omgeving. Hiermee wordt een koppeling gemaakt met de nasleep van de septemberdagen van 1944 in Nijmegen en omgeving, en de Duitse voorbereiding op nogmaals een grootschalige geallieerde aanval richting de ‘Heimat’.

De bundel is aan te raden als je meer wilt lezen over onderzoek naar relicten in het landschap uit de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van Nijmegen, en voor eenieder die zich interesseert in de nog altijd in ontwikkeling zijnde archeologie van de Tweede Wereldoorlog. Zoals de bundel besluit: “Met deze symposiumbundel hopen wij als AWN Werkgroep Archeologie van de Tweede Wereldoorlog een bijdrage te leveren aan een voortzetting van de discussie tussen (amateur)archeologen en historici”.

Bestellen kan via mail bij de redactie: lhwtenhag [at] planet [punt] nl

Kijk ook hier: http://www.awnregionijmegen.nl/boek_symposium_militair_landschap.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: