Conflict in Contact III

Op vrijdag 11 december 2015 werd in Antwerpen de derde Conflict in Contact gehouden. 15 met name Vlaamse archeologen presenteerden resultaten van onderzoeken bij onze zuiderburen. Hierbij kwam het begrip conflictarcheologie in zeer ruime zin aan bod. Een groep van ongeveer 15 Nederlanders was ook aanwezig.

 

opgegravenloopgraaf

Een opgegraven loopgraaf in België tijdens archeologisch onderzoek (foto via co7.be).

 

De contactdag werd gestart door Tony Pollard (Centre of Battlefield Archaeology op de Glasgow University). Hij presenteerde enkele resultaten van een meerjarig onderzoek op het bekende slagveld van Waterloo (1815) in Wallonië.

Interessant was de bijdrage over het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (vergelijkbaar met het Actueel Hoogtebestand Nederland, zie ahn.nl). Hierbij werden door hoogteverschillen met diverse typen reliëfkaarten vele sporen van conflict zichtbaar gemaakt. Met het blote oog of op luchtfoto’s zijn deze vaak niet tot nauwelijks zichtbaar. Deze methode wordt in Nederland overigens ook toegepast.

 

industrialisatie verdegem

Simon Verdegem tijdens zijn presentatie waarbij een mogelijke evolutie van loopgravenbouw werd besproken.

 

Waar voor Nederland sporen uit de Tweede Wereldoorlog het best vertegenwoordigd zijn, is men in België met name bezig met het inventariseren en onderzoeken van de boven- en ondergrondse resten uit de Eerste Wereldoorlog. Zo werden bij het gravend onderzoek aan het Fluxys aardgas-traject (presentatie door Maarten Bracke, Monument Vandekerckhove nv) in 2014-2015 meerdere veldgraven, loopgraven en diverse onderkomens aangetroffen. In de zogeheten Südabschnitt Antwerpen werd geïnventariseerd welke WOI-relicten nog aanwezig waren. Hierbij werden tevens mogelijkheden voor beleid en beheer gepresenteerd.

Nederlandse sprekers waren er ook. Ivar Schute sprak over zijn onderzoek in het vernietigingskamp Sobibor in tegenwoordig Polen. Bij dit opgraven van gaskamers is een internationaal team van onderzoekers betrokken. Vincent van der Veen (Aeres Milieu) toonde sporen die mogelijk wijzen op de aanwezigheid van een Duitse kazerne, op het terrein van de Generaal van Bonskazerne te Grave.

 

sobibor schute

Ivar Schute tijdens zijn presentatie over Sobibor. Getoond zijn enkele persoonlijke bezittingen, gevonden tijdens het archeologisch onderzoek. 

 

Meer info of verder lezen:

CO7 projecten

Artikelenbundel Conflict in Contact 2015

Search for the Gelbe 13 (vliegtuigarcheologie)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: