Vondsten uit bluskelder te Radio Kootwijk (Apeldoorn)

Afgelopen zomer werden in één van de vooroorlogse bluskelders in het gehucht Radio Kootwijk (gemeente Apeldoorn) enkele zaken uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen door een brandweerman. Omdat hier ook botmateriaal bij zat, is alles in eerste instantie overgedragen aan de Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) of Gravendienst. De botresten bleken dierlijk, dus het materiaal werd vrijgegeven en overgedragen aan de lokale politie. Op dit moment werd ook de gemeentelijke archeoloog (mw. M. Parlevliet) op de hoogte gesteld. Mij werd gevraagd om het materiaal te beschrijven en te registreren in een briefrapport. Hierna zullen alle objecten weer worden teruggegeven aan de vinder. Dit is een mooi praktijkvoorbeeld van hoe het verhaal achter archeologische/historische vondsten kan worden geregistreerd, terwijl de eerlijke vinder zijn vondsten mag behouden.

RaKo vondstmateriaal

Op dit moment ben ik nog bezig met de beschrijving en het fotograferen van het materiaal. Onder meer een helm en twee eetketels zijn aangetroffen. Al het militaire materiaal is Duits. Bijzonder is dat op één van de eetketels de initialen van de oorspronkelijke eigenaar gegraveerd zijn. Binnenkort zal ik ook de vondstlocatie bezoeken: een van de bluskelders.

De Veluwe en zo ook Radio Kootwijk kent van oudsher een militaire infrastructuur. Dit was tijdens de bezetting niet anders. Het zendstation was overgenomen door de Duitsers en in de omgeving lagen diverse Duitse militaire complexen. Tijdens de bevrijding in april 1945 is kort in de omgeving van het gehucht Radio Kootwijk gevochten tussen Canadese en Duitse eenheden. Het kan op dit moment niet gezegd worden op wat voor moment en door wie het materiaal in de bluskelder terecht is gekomen.

Wordt vervolgd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: